Een enting kan bij huisdieren met een slechte weerstand, een autoimmuunziekte of een andere acute of chronische ziekte ernstigere gevolgen hebben dan u denkt.
In nederland worden pups op 6 weken leeftijd geënt met hondenziekte en het parvovirus. Dit staat zo in de nederlandse wet en wordt helaas nog door de meeste fokkers en dierenartsen gedaan. Vervolgens worden de honden op 9 en 12 weken leeftijd gevaccineerd. Dit zou volgens de Nederlandse richtlijnen een voldoende bescherming moeten geven. Maar…. De entingen zullen pas voldoende werken als de maternale antistoffen voldoende gedaald zijn. Deze maternale antistoffen worden via de biest overgedragen en geven een bescherming tot 8-16 weken leeftijd. Dit betekent dat de meeste honden in nederland volgens het huidige vaccinatieregime niet/minimaal beschermd zijn. Zelfs de wsava (world small animal veterinary association) adviseert om de laatste vaccinatie op 16 weken leeftijd te geven. Waarom dit in Nederland niet wordt geadviseerd is mij een raadsel. Het advies van de wsava is nu om op 9-13-17 en 26 weken leeftijd te vaccineren. De meeste honden zullen nu op 17 weken voldoende beschermd zijn, maar mocht er dan nog een voldoende titer zijn, dan zal de enting op 26 weken dit dekken. Uw hond wordt echter nog steeds 4x gevaccineerd terwijl 1 vaccinatie maar nodig zou hoeven zijn. Om dit moment te bepalen zou op 9, 13 en 17 weken een titerbepaling gedaan moeten worden. Dit heeft ook volgens de wsava de voorkeur.

De bescherming van de enting voor leverziekte, parvo en hondenziekte is 3 jaar, maar vaak veel langer (zelfs tot 13 jaar). Dat betekent dat na de 16-17 weken enting er pas 3 tot 13 jaar gevaccineerd hoeft te worden met de cocktail enting!! De cocktailenting die op 1 jaar gegeven wordt is dus niet nodig als er goed is geënt. Voor alle honden die op 12 weken leeftijd de laatste enting hebben gekregen zal dit echter de eerste echte bescherming zijn die uw hond krijgt. Dit omdat op 12 weken leeftijd er nog voldoende maternale antilichamen zijn.

Helaas zijn er nog steeds veel praktijken die elk jaar enten met een cocktail. Vaak uit gemakzucht en onwetendheid. Het was altijd aangenomen dat het vaccineren, als er nog voldoende antilichamen zijn, geen nadelige gevolgen voor het dier heeft. De laatste onderzoeken beweren echter het tegendeel, vaccinaties hebben een negatief effect op het immuunsysteem. Ook worden vaccinaties steeds vaker in verband gebracht met auto-immuunziekten, maagdarmproblemen en voedselallergieën.
Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) kan het vaccineren direct Lever Vuur geven. Symptomen van Lever Vuur zijn ontstekingen, woede, irritatie en interne spanningen.

Dit alles heeft er toe geleidt dat wij een ander vaccinatieschema en andere adviezen hebben dan de meeste andere dierenartsen.

Voor de leptospirose enting voor de hond (ziekte van Weil) geldt nog wel een registratie van 1 jaar. Wij raden ook aan om deze enting elk jaar te blijven herhalen. Er zijn vele tientallen leptospira bacterien die de ziekte kunnen overdragen. De bruine rat, maar ook de muis of een egel zijn de dragers van de leptospira bacterien en kunnen honden (en mensen) besmetten via besmette urine (via huid of slijmvlies). De vaccinaties die er zijn geven helaas nooit een 100% bescherming, maar de nieuwste vaccinatie waarin de 2 nieuwste meest voorkomende leptospira stammen in verwerkt zijn (nobivac L4) geeft wel de beste bescherming tot 70%. Helaas geven ook nog veel dierenartsen de oude leptospirose vaccinaties… deze komen echter nog maar 2-3% voor en is in mijn inziens nutteloos.

Vaccinatieschema hond.

6 weken 9 weken 13 weken 17 weken 1 jaar 3 ½ jaar
Hondenziekte, parvo en leverziekte Bij fokker vaak gedaan. Titer, liefst geen enting Titer of enten Titer of enten. Als titer nog voldoende bescherming geeft maand later titer herhalen, pas enten als de bescherming minimaal is. Geen enting of titer Titer of enten
Nobivac L4 Enten Enten Enten
Nobiva rabies Is verplicht in het buitenland
Binnen de Europese Unie is de enting 3 jaar geldig. Buiten de EU 1 jaar.
Voor verdere verplichtingen per land kunt u terecht op de website van het
Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren

kennelhoest Is verplicht in De meeste kennels, shows en hondenuitlaatdiensten. Deze vaccinatie adviseer ik nooit. Dus overleg altijd met degene die het verplicht acht of zoek naar andere oplossingen. Alle vaccinaties zijn 1 jaar geldig.

Vaccinatie kat.
Een recent onderzoek heeft aangetoond dat 35% van de katten op 16 weken leeftijd nog voldoende maternale antistoffen hebben. De kattenziekte heeft een lange bescherming, vaak langer dan 3 jaar (tot 8jaar). De niesziekte geeft een minder lange bescherming en de wsava adviseert hier elk jaar te vaccineren. De kittenvaccinaties adviseert de wsava hetzelfde als bij de puppen, op 9-13-17 en 26 weken. Hierbij een dringende noot dat de beste vaccinatie geschied na aanleiding van een titerbepaling.

9 weken 13 weken 17 weken 1 jaar 2 jaar 3 ½ jaar
Kattenziekte Titer, liefst geen enting Titer of enten Titer of enten. Als titer nog voldoende bescherming geeft maand later titer herhalen, pas enten als de bescherming minimaal is. Geen enting of titer Geen enting of titer Titer of enten
niesziekte Titer, liefst geen enting Titer of enten Titer of enten. Als titer nog voldoende bescherming geeft maand later titer herhalen, pas enten als de bescherming minimaal is. Titer of enten Titer of enten Titer of enten

Antilichaam bepaling (titer bepaling) middels de Vaccicheck
De vaccicheck is sinds januari 2016 officieel erkend als meetmethode voor het bepalen van de bescherming van uw huisdier. En is daardoor ook geaccepteerd door officiele instanties. En wordt dus ook geadviseerd door de wsava.
Ons tarief is € 39,00 exclusief consult. Wilt u alleen een titerbepaling hebben zonder dat uw hond of kat wordt nagekeken is het consult € 23,50 (consult 0-5min, bloedprikken). Wij zetten vervolgens de test in en u wordt later op de dag gebeld met de uitslag. Indien nodig wordt er daarna een consult ingepland voor een jaarlijkse gezondheidscontrole en de vaccinaties die nodig zijn. Kosten hiervoor zijn volgens gebruikelijk tarief. We enten dus niet zonder consult!
Mocht u samen met de titerbepaling een langer consult willen of een andere vaccinatie nodig hebben, wordt het consult van 0-5min vervangen door een langer consult afh vd tijd.

Wat meet de VacciCheck Titerbepaling precies?
De VacciCheck Titerbepaling bepaald of een hond voldoende antilichamen (titer) heeft in het bloed tegen drie verschillende virussen: Hondenziekte, Parvo en Hepatitis. Dit zijn de drie virussen waar tegen gevaccineerd wordt met de cocktailenting. Als de titer in het bloed voldoende hoog is heeft de hond geen cocktailenting nodig. Aan de hand van de hoogte van de titer adviseert de dierenarts wanneer de volgende VacciCheck moet worden gedaan. Als de hond een goede titer heeft wordt de volgende VacciCheck het jaar erna weer ingepland.

Wanneer is het zinvol om een VacciCheck Titerbepaling bij uw hond te doen?
• Drie jaar na de laatste cocktailenting.
• Bij een puppy om het optimale tijdstip van de puppyenting te bepalen. Dit is wanneer de antilichamen die de pup via de moedermelk heeft binnengekregen laag zijn geworden. De eerste Vaccicheck Titerbepaling wordt gedaan als de pup 9 of 13 weken is. Dit is het moment waarop de antilichamen opgenomen via de moedermelk beginnen te dalen. De pup heeft wel de nestenting op 6 weken al gehad. (Voor informatie over titerbepalingen van puppy’s in het nest kun u contact met ons opnemen.)

Ontstoringen
Naast dit individuele vaccinatiebeleid geven wij met de vaccinatie desgewenst ook nosodes of een ontstoring dmv bioresonantie mee. Mocht de dierenarts vinden dat de ontstoring noodzakelijk is, zal hij/zij dit ook aangeven. De nosodes zijn homeopathisch verdunde entstoffen en geen vervanging van de vaccinaties! Ze zorgen ervoor dat de bijwerkingen op energetisch niveau worden verminderd. Ze hebben globaal hetzelfde effect als de bioresonantiedruppels.