Stichting de Ezelsocieteit

Een goed doel is lastig uit te kiezen want er zijn er zoveel!! Maar het is ons gelukt om een heel goed en orgineel doel te vinden om samen voor te sparen. Stefan en Linda hebben beide een aantal leuke praktijkdagen gevolgd bij de Stichting de Ezelsocieteit in Zeist. Daar doen ze zulk goed werk dat dit hun het ideale doel leek.

De Ezelsocieteit zet zich al jaren in om mishandelde en verwaarloosde ezels op te vangen, op te knappen en als het mogelijk is te herplaatsen bij een opvangadres dat aan de eisen voldoet van de Ezelsocieteit. Bejaarde en gehandicapte ezels blijven wonen in Zeist.

Voor 150 euro per jaar kunnen we een ezel adopteren! Een adoptiecertificaat en twee maal per jaar een nieuwsbrief houden ons op de hoogte van het reilen en zeilen van de door ons uitgekozen ezel. Uiteraard hangen we deze duidelijk zichtbaar in de winkel op zodat iedereen ze kan lezen. Hoe meer hoe beter natuurlijk!!

Hieronder de doelstellingen, bron: www.ezelsocieteit.nl

DOELSTELLINGEN van Stichting De Ezelsociëteit

– Opvang en herplaatsing van ezels.
– Een oudedagsvoorziening en thuis voor bejaarde en gehandicapte ezels.
– Opname van ezels die door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) in beslag zijn genomen.
Ziet u verwaarlozing of mishandeling van dieren?
Bel met de L.I.D. telefoon 0900 – 20 21 210
– Informatiepunt over de Europese veetransporten met o.a. veel paarden en ezels naar Italië.
– Geven van voorlichting en het organiseren van cursussen over het houden van ezels.