Skip to main content

Antroposofische geneeskunde

Inleiding

Antroposofie is een kennisleer welke de oorsprong kent bij de Oostenrijker Rudolph Steiner (1861–1925).  Antroposofie betekent letterlijk de ‘wijsheid van de mens’. Het is een spirituele filosofie en esoterische wetenschap. Hierbij wordt er van uit gegaan dat er een geestelijke wereld bestaat. Deze geestelijke wereld kan zichtbaar worden voor ieder mens door de versterking van zijn/haar bewustzijn. De mens is een wezen van geestelijke oorsprong dat zich op aarde verbindt met een fysiek lichaam. Hierbij zal de mens via incarnaties steeds hoger in de evolutie komen. De incarnaties van de geest/ziel in aardse fysieke lichamen is een sleutelrol in de ontwikkeling van de mensheid. Naast de mens zijn de aarde, de planeten en geestelijke elementaire wezens zoals engelen ook continu in ontwikkeling.

De biodynamische landbouw, de Waldorf en vrije scholen, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de zorgboerderijen, farmaceut Weleda en de trionos bank behoren tot het antroposofische erfgoed.

4 lagen

Volgens antroposofische filosofie bestaat een mens uit vier lagen, lichamen of vormkrachten.

  • De eerste laag is je fysieke lichaam. Hiermee maak je deel uit van de materiële wereld, de wereld die we waarnemen met onze zintuigen. Ons lijf is zichtbaar en tastbaar, je kunt het wegen, meten en onderzoeken. Bij mannen is dit het grootste lichaam.
  • De tweede laag is het levenslichaam, ofwel het etherische lichaam of energielichaam. Dat is niet zichtbaar of tastbaar maar speelt zich af in de tijd. Hier vinden de lichaamsprocessen in plaats. Het etherisch lichaam geeft het fysieke lichaam vorm en hierin stroomt het Qi. Het levenslichaam is bij de vrouw groter dan bij de man. Alle mensen, dieren en planten hebben een levenslichaam.
  • Je astrale lichaam is de derde laag. Hier zitten alle emoties als vreugde, verdriet, liefde,angst en boosheid. Verder zit het zenuwstelsel en hart en bloedvaten hierin verweven. Het astrale lichaam vormt en beïnvloed het etherische lichaam.  Deze is het kleinst bij de man, en het grootst bij de vrouw.
  • Ten slotte is er het ‘ik’ bewustzijn. Het ‘ik’ bewustzijn is verbonden met het fysieke, etherische en astrale lichaam. Het wordt gevormd door zielsfragmenten van alle lagen (de gevoelsziel, intellectuele ziel en de bewuste ziel). Het zorgt voor individuele gedachten, dromen en idealen. Dit is uniek voor de mens en vind je verder in geen enkel ander levend wezen.Deze laag is weer groter in mannen en het kleinst bij vrouwen.

Dieren hebben geen ‘ik’ bewustzijn. Dieren hebben wel een groepsziel. Er is een onderscheid in wilde dieren en tamme dieren. Tamme dieren hebben een steeds individuelere ziel. De groepsziel in wilde dieren is gesloten en als deze groepsziel open gesteld wordt, dan kunnen ze tam worden. Als de groepsziel is open gesteld, dan kunnen ze ziekten van de eigenaar overnemen doordat de mens een krachtiger individueel astraal lichaam (ziel) heeft. Ziekten zullen dus niet zo makkelijk van dier naar mens kunnen gaan.

Antroposofische geneeskunde

De antroposofische geneeskunde is gebaseerd op de antroposofische filosofie. Naast Rudolph Steiner staat De Nederlandse Dr. Ita Wegman aan de basis van de antroposofische geneeskunde. Een ziekte is een teken dat er iets mis is met de harmonie tussen de vier lagen waar je uit bestaat. Een ziekte is onvermijdelijk en maakt deel uit van mens en dier en wordt gezien als een individueel ontwikkelingsproces. Als mens en dier genezen zijn, kan het lichaam een volgende fase bereiken. Daarbij hoort ook de harmonie met de wereld om je heen en met de geestelijke kant van je bestaan. Als je luistert naar je klachten kun je je eigen gezondheid beter leren kennen, begrijpen en genezen.

De behandeling van een ziekte is er altijd op gericht om het zelf genezend vermogen te ondersteunen en te versterken. Het is een individueel gerichte, holistische, geïntegreerde geneeskunde.

In Duitsland zijn drie volledig geïntegreerde antroposofische ziekenhuizen. Hierbij worden antroposofische geneesmiddelen,  fysiotherapie, wikkeltherapie, ritmische massage, ergotherapie, psychotherapie, euritmie, manuele lymfedrainage en kunstzinnige therapie zoals muziek, schilderen, beeldhouwen en spraaktherapie geïntegreerd met operaties, gynaecologie, interne geneeskunde, oncologie, pediatrie, neurologie en intensieve zorg, psychiatrie en radiologie.

Geneesmiddelen

Rudolph Steiner en Ita Wegman hebben in 1921 het bedrijf Weleda opgericht. Tegenwoordig heeft Weleda na 100 jaar nog steeds een antroposofische bedrijfsfilosofie en heeft het 3500 verschillende natuurgeneesmiddelen en verzorgingsproducten. Weleda maakt uitsluitend gebruik van biologische producten, maar kijkt ook naar een eerlijke handel en milieuvriendelijke productieprocessen. Antroposofische geneesmiddelen werken niet symptoom onderdrukkend en hebben een minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. Naast Weleda is Wala een groot antroposofische farmaceut.

Maretak

Maretak (Mistletoe, Viscum album) is een breed onderzocht middel bij kanker. Maretak groeit als parasitaire struik op  verschillende gastheren zoals de eik, appelboom en dennenboom. Het extract wordt gemaakt van de blaadjes en bessen. In het extract zitten veel biologisch actieve stoffen zoals lectinen en viscotoxinen. Ze hebben een cytotoxisch en groei remmende effecten op tumor cellen, lymfocyten en fibroblasten. Verder activeren ze het immuunsysteem (macrofagen, granulocyten, natural killer cellen, T-helper cellen en cytokinen). Afhankelijk van de gastheer zullen bepaalde stoffen meer of minder aanwezig zijn en daardoor meer of minder geschikt zijn bij bepaalde tumoren.

Naast het effect op kanker en het immuunsysteem, heeft het een positief effect op de levenskwaliteit en heeft het een bewezen effect op de vermindering van bijwerkingen bij patiënten met een chemokuur of bestraling.

Maretak is een veilig medicijn. Bijwerkingen zijn een lokale huidreactie en een koortsreactie. Bij dieren zien we een pijnlijke zwelling op de injectieplaats. Deze trekt na 1-2 dagen weer weg.

We adviseren om elke 3 dagen een onderhuidse injectie van maretak te geven en langzaam op te bouwen.

Therapieën

Voor mensen zijn er veel antroposofische therapie beschikbaar zoals een dieet, (ritmische) massage, badtherapie, wikkeltherapie, bewegingstherapie, kunstzinnige therapie en gespreks- of psychotherapie. Bij dieren is het wat beperkt tot dieet adviezen en massage. Het uitgangspunt om een ziekte als unieke samenloop, individueel en holistisch te benaderen blijft hetzelfde.

Translocatie versus transformatie

Ervaring van onder andere een Noorse dierenarts Are Thoresen is dat diepere (fundamentele, basis) oorzaken van de symptomen bij dieren en kinderen bijna altijd hetzelfde zijn als bij de eigenaar. Dat er vaak bij meerdere familieleden dezelfde symptomen gevonden worden. En dat als je de alfa-mens (de oorzaak vd basis symptomen) op een transformatieve manier behandeld het hele gezin, inclusief dieren, een genezingsproces induceert. Dit zijn ook bevindingen die ik in de praktijk observeer. Are Thoresen is echter helderziend en ziet de veranderingen op een ander niveau en kan hier verklaringen voor zoeken, bij mij blijft het bij een observatie.

Als de alfa persoon veranderd, door bijvoorbeeld overplaatsing van het dier, wordt, zodra het dier de alfa persoon geaccepteerd heeft (meestal na 3 weken), de fundamentele oorzaak vd symptomen ook veranderd. De fundamentele oorzaak van de symptomen kan zich in verschillende symptomen uiten afhankelijk van welke  energie of orgaan het zwakst is  van het dier.

Om patiënten te behandelen moet de ziekte worden bewogen. Dit kan gebeuren door een transformatie (vervorming) of door een translocatie (verplaatsing). Het makkelijkst om een ziekte te genezen is om de ziekte te verplaatsen. Het transformeren is veel moeilijker. Het verplaatsen van een ziekte doe je door het weghalen van de exces. Dit kan gebeuren met westerse medicatie als antibioticum of pijnstilling, maar ook door acupunctuur, kruiden en homeopathie wat gericht is op het verwijderen van hitte of een exces. Het behandelen van de deficiëntie is een veel betere behandeling, maar nog steeds geeft het 40% verplaatsing van de ziekte. Het behandelen van de deficiëntie gebeurt met behulp van acupunctuur en Chinese of westerse kruiden.

Het mooist is om niet de deficiëntie en niet de exces te behandelen, maar de ruimte die ertussen zit. Deze ruimte wordt het Midden genoemd. Hiermee activeer je de transformatie van de ziekte. De drijvende kracht hierbij is liefde.

Wat is een ziekte

Een ziekte kun je zien als een pakketje energie met een eigen entiteit wat zich bevindt in de spirituele wereld. Deze spirituele entiteit zit in een yin of yang structuur wat zich bevind in een fysieke structuur. De entiteit kan in de 12 organen (volgens de Chinese geneeskunde of sterrenbeelden) binnendringen en zo een fysieke expressie geven wat als symptoom gezien wordt. Het pakketje energie is in staat om van een alfa persoon over te springen naar een ander persoon of dier.

In de fysieke wereld kun je spreken van een yin en een yang structuur. Elk lichaam heeft deze fysieke structuren. De yang structuren zitten rond het hart, de yin structuren in de buik. Elke fysieke yin en yang structuur heeft een spirituele energie. Als de spirituele energie groter wordt en steeds pathogener, kun je spreken van een ziekte. Als de yin en yang entiteiten dichter bij elkaar komen te liggen krijg je een ernstiger ziektebeeld. Bij kanker zitten beide structuren in elkaar verstrengelt.

Diagnose van een ziekte

Om een spirituele entiteit te diagnosticeren moet je toetreden in de spirituele wereld. Je kunt in een spirituele wereld belanden door de verschillende zielen in de verschillende lagen te verspreiden en hier binnen te dringen met je eigen ‘ ik’ bewustzijn. Hierbij laat je het denken, voelen, willen en tijd los. Deze zijn gerelateerd aan de zielsfragmenten van de verschillende lagen. Een andere manier om in de spirituele wereld te te treden is het dagdromen, zonder dat je daarbij je ‘ ik’ bewustzijn verliest. In de spirituele wereld kun je een diagnose stellen. In de spirituele wereld kan je eigen ‘ik’ bewustzijn in een ander lichaam de pathogene entiteiten verplaatsen en transformeren.

Het midden

Het Midden is een term die komt van Judith von Halle en Are Thoresen. Het Midden wordt beschreven als een 3 dimensionale ruimte tussen een Yin structuur/entiteit en een Yang structuur/entiteit. Het Midden heeft geen pathologie, geen ziekte en door het Midden te activeren of te vergroten, activeer je het zelfgenezende vermogen van je lichaam en zullen de yin en yang entiteiten vanzelf verdwijnen. Hiermee zullen alle fysieke symptomen die verbonden zijn met de yang structuren en de yin structuren verdwijnen. Hoe groter het Midden, hoe verder de Yin en Yang entiteiten uit elkaar staan en hoe gezonder het lichaam is.

Doordat kinderen en dieren de ziekten van de ouders/verzorgers hebben overgenomen, is de behandeling van de ouders/verzorgers nog effectiever dan de behandeling van het dier of kind zelf.

Alles in de wereld heeft een Midden. Elk levend wezen, maar ook materialen hebben een midden. Zendmasten, ledlampen, zonnepanelen, windturbines en mobiele telefoontjes hebben allemaal een sterke Yin en Yang structuren welke makkelijk spirituele entiteiten met zich mee kunnen nemen. Hiermee hebben ze een grote negatieve invloed op de mensen.

Behandeling van het Midden

Het Midden zit dus in de spirituele wereld, tussen het etherische en astrale lichaam. De behandeling gebeurd ook in de spirituele wereld. Het Midden kan door een klein percentage mensen gezien worden (helderziendheid), maar door meer veel mensen geroken worden. De geur van het midden wisselt per persoon, maar wordt vaak beschreven als een frisse lentegeur. Deze geur is door kleding te ruiken doordat het niet in de materiële wereld zit. Naast het zien en ruiken, kun je het Midden ook voelen. Hulpmiddelen zijn hierin de Pols van Nogier (VAS). Als het Midden gevonden is, kun je het Midden verspreiden met een handbeweging. Hierbij is de intentie van liefde en vergeving erg belangrijk. Deze manier zal voornamelijk het energetisch midden transformeren. Hierbij ligt er minder focus op het transformeren van de fysieke ziekte (symptomen), maar zal uiteindelijk ook leiden tot de fysieke genezing.

 

12 elementen

De behandeling van het Midden is effectiever gebleken door dit te combineren met de behandeling van de zwakste energie middels de 12 elementen. De 12 elementen cyclus is ontwikkelt door Are Thoresen en is een verdere ontwikkeling van de bekende Chinese theorie van de Vijf Elementen (Wu Xing). Hierbij zijn alle Yin en Yang organen losgetrokken en gekoppeld met de sterrenbeelden, planeten en muziektonen. Hierbij staat de kruis tussen de morgen-avond-as, gevormd door Vissen en Maagd (Blaas en Nier) en de middennacht-middag-as, gevormd door Boogschutter en Tweelingen (Galblaas en Lever) centraal. Hierbij controleert bijvoorbeeld de Lever de Galblaas. Qua behandeling zal de Galblaas de Blaas genezen, de Lever de Nieren en de Milt de Dikke Darm, etc. Het beste punt om de zwakste orgaan te behandelen is door middel van het Tingpunt van het genezende orgaan. Deze behandeling zal meer het fysieke Midden behandelen, samen met de spirituele behandeling heeft dit de grootste effect in het transformeren van de ziekte. De diagnose van het zwakste punt kun je doen door middel van de polsdiagnostiek. Ook hierbij is de intentie heel belangrijk en moet je een focus hebben op het Hart van de patiënt.

Conclusie

De antroposofische geneeskunde is een holistische geneeskunde, gebaseerd op 4 energielagen in een lichaam waarbij het vergroten van het zelfhelend vermogen van het lichaam centraal staat. Dit kan bereikt worden middels veel natuurgeneesmiddelen, therapieën en levenswijzen. De beste behandeling van een ziekte is door middel van het transformeren van de ziekte in plaats van het verplaatsen. De meest effectieve manier om dit te doen is door middel van de behandeling van het Midden. Dit moet gebeuren volgens een spirituele behandeling waarbij je het Midden vergroot en middels de behandeling van de zwakste energie volgens de 12 elementen cyclus. Hierbij is het meest effectief om de alpha-mens te behandelen waardoor er een genezingsproces wordt geïnitieerd bij alle mensen en dieren waarmee de alpha mens verbonden is.

Literatuur

Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System Originating in Europe, Gunver S. Et al, global advances in health and medicine, Volume 2, Number 6, November 2013

Www.nvaa.nl

Www.antroposofie.nl

Are Thoresen, Margareth Fleming. Spiritual medicine. Thinking, feeling and willing. 2018

Are thoresen. Translocation. 2019.

Chatten
Vragen?
Hoi, heb je vragen?